Kvalitets­sikring og miljø

Ason A/S styrer byggesagerne efter fastlagte procedurer, der håndteres via vores kvalitetsledelse systemer og miljøledelsessystem.

Kvalitets­sikring og miljø

Ason A/S styrer byggesagerne efter fastlagte procedurer, der håndteres via vores kvalitetsledelse systemer svarende til ISO 9001 og miljøledelsessystem magen til ISO 14001.​​

Kvalitetssikring:

​​Ason A/S udfører kvalitetssikring via Dalux System, som er et digitalt værktøj til kvalitetssikring og fotodokumentation. Det betyder at projektmateriale og projektets digitale arbejdstegninger deles med håndværkerne på deres smartphones eller tablets, hvilket gør det nemmere at dokumentere den løbende kvalitetssikring. Derudover udarbejder vores dedikerede kvalitetsleder en række sagsspecifikke dokumenter og kontroller til kvalitetssikring på et højt niveau.

 • Der udarbejdes kontrolplan, dels på baggrund af udbudskontrolplanen og dels på baggrund af egne erfaringer, hvorved kvalitetskontrollen også omfatter de erfaringsmæssigt kritiske dele i projektet.
 • Der udføres kvalitetsstyring af egenproduktion, herunder modtage-, proces- og slutkontrol.
 • Der føres kontrol med kvaliteten af det arbejde, underentreprenørerne udfører.
 • Der føres kontrol med KS-materialet, som underentreprenørerne udarbejder.
 • Aflevering af drift og vedligehold sker i henhold til kontraktgrundlaget. Ved udarbejdelse af D&V benytter vi et professionelt system, der sikre en samlet overskuelig opbygning af de mange oplysninger, datablade og drift og vedligeholdelsesvejledninger som medfølger det færdige projekt.
 • Vi deltager i 1- og 5-års gennemgang.

Denne kvalitetssikring er kundens garanti for, at vi som entreprenør leverer præcis det resultat, som er blevet aftalt.​​

Kontakt os i dag

Hvis I søger en kompetent entreprenør med stor viden inden for bæredygtigt byggeri, så kontakt os. Vi sikrer jeres projekt høj kvalitet med respekt for miljøet og med et solidt resultat – hver gang.

Har du spørgsmål eller ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud på dit projekt, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til os på 45 93 94 00 eller udfyld vores kontaktformular, så vender vi retrur.

Nyheder

Følg vores virksomhedsprofil på LinkedIn, og modtag nyheder fra os i dit feed. Vi lægger løbende artikler ud om vores mest spændende projekter og andet relevant fra vores hverdag.

Miljø

Styring af miljøhensyn sker efter vores miljøledelsessystem, der i forhold til ressourceforbrug, udledning af emissioner, brug af kemiske stoffer og lignende miljøforhold i virksomheden optimerer og prioriterer virksomhedens indsats på miljøområdet. Det sikrer:

 • Overholdelse af den konkrete kommune eller regions miljøkrav.
 • Overholdelse af krav til affald, herunder krav om sortering, genanvendelse af byggematerialer samt reducering af affaldsmængden.
 • Overholdelse af krav ved forurenet jord, herunder deponering, bortskaffelse eller rensning på stedet.
 • Overholdelse af substitutionskrav til farlige stoffer og materialer.
 • Overholdelse af støj- og vibrationskrav ved byggeri.