Øvrige

Øvrige

Nørrebro Bibliotek

 • Bygherre
  Byggeri København
 • Bruger
  Nørrebro Bibliotek
 • Adresse
  Nørrebrogade 208
 • Arkitekt
  Keingart
 • Ingeniør
  Alfa Ingeniører
 • Bygherrerådgiver
  NJ Copenhagen
 • Samlet areal
  1.160 m2
 • Afleveret
  2019

Indretning af nyt Bibliotek i Totalentreprise

​Nørrebrohallerne består af tidligere sporvognsremiser og huser faciliteter til mange sportsgrene, kultur og cafe.

​I hallen hvor der tidligere havde været keglebane, curlingbane og teater, er der nu indrettet i nyt og moderne bibliotek. Biblioteket betegnes som fremtidens bibliotek og er delvis ubemandet. Hallen er ombygget og indrettet med respekt for det der var engang og fremstår derfor med rå vægge og synlige gamle stålkonstruktioner.

Portene i facaden er erstattet med facadepartier og kulliseporte. ​I sidebygningen er der indrettet administrationslokaler til Biblioteket og Lokaludvalget, samt studielokaler til bibliotekets brugere. ​Byggeriet blev afleveret 2 uger før planlagt og stort set mangelfrit.

Trekroner Kirke, Roskilde

 • Bygherre
  Himmelev Sogns Menighedsråd
 • Adresse
  Lysalleen 29, Roskilde
 • Arkitekt
  Rørbæk og Møller Arkitekter
 • Ingeniør
  EKJ
 • Entrepriseform
  Storentreprise, Aptering
 • Samlet areal
  530 m2
 • Afleveret
  2019

Ny Kirke i Himmelev Sogn

​Kirken er en ukonventionel løsning på et konventionelt behov og samtidig en bevidst konsekvens af, at tidens behov for religiøse oplevelse inviterer til en nyfortolkning af det religiøse rum. Forholdet mellem præst og menighed er genforhandlet i rumlig forstand, og det traditionelle menighedsfællesskab suppleres af en række åbent forbundne rumligheder, der giver mulighed for en mere fleksibel brug af kirkens rum. Fra det store imødekommende kirkerum til små, fortrolige og rolige nicher langs kirkerummet, som anerkender at nutidens troende ofte også betragter deres tro som et privat anliggende.

Det fremtrædende ovenlys er afgørende for oplevelsen af det religiøse rum. Det puster liv – og ånd – i det store kirkerum og fremhæver kirkens usædvanlige former og næsten intime atmosfære.”

​ASON A/S har udført indvendig aptering

Loftet i ”bønnen” er af Alusion fra Cymat technologies, som er opskummet aluminium, jetvandskåret og fløjet direkte fra producenten i Canada over Atlanten. Det samme produkt er også benyttet som facademateriale på Prada-museet i Milano. Der findes ikke mange femkanter der kan ligges i et mønster, så loftet er lavet af 8 forskellige geometrier af pentagoner.

Teglgulvet er designet af kunstneren Henrik Plenge og produceret i samarbejde med Petersen Tegl og Rørbæk og Møller. Den femkantede teglklinke er 5 cm tyk og lagt vådt i vådt med 15mm mørtelfuge. Vasken i sakristiet er lavet af fiberbeton

Kirken er 8-9 m høj med 50 meter glasbånd i taget. Bænkene og Vægbeklædningen lavet af asketræ

Det Kongelige Teater – Tagrenovering over prøvesale og værksteder

 • Bygherre
  Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
 • Adresse
  Kongens Nytorv 9, 1071 København
 • Arkitekt
  Rønnov Arkitekter A/S
 • Ingeniør
  Grontmij A/S
 • Samlet areal
  5.300 m2
 • Afleveret
  2016

ASON A/S fik tildelt opgaven med at renovere eksisterende rytterlys/ovenlys samt udskifte tagisolering og tagbelægning.

​Bygherren havde i sit udbud nærmere beskrevet sine krav om byggeplads og især for stillads og totaloverdækning. Dette var også særdeles påkrævet, idet opgaven ikke kunne løses uden, at der var totalt tæt overdækning og et kransystem indbygget i denne overdækning, som derved kunne transportere hhv. affald ud, og nye materialer ind.

Der var opstillet et stort ladetårn på hver side af bygningen, samt en mandskabs- og vareelevator på den ene side, og derfra foregik al trafik. Ny membran, isolering og Derbigum belægning er en klæbeløsning, da det ikke var tilladt at støje mere end nødvendigt, pga. teatrets daglige virke.

Tidsplanen var meget præcist udarbejdet fra rådgivernes side, og dette pga. teatrets perioder med ferier mv., således at der ikke var behov for at ændre på teatrets sæsonprogram, og det lykkedes til fulde at indfri tidsplanens krav.

​Undervejs i byggeriet blev der frigivet en supplerende pulje til energirenovering, der udvidede opgaven med udskiftning af ruder i facaderne og over snedkerværkstedet. Opgaven påbegyndtes juni 2015, og afsluttet december 2015

Den Grønne Trekant

 • Bygherre
  Lejerbo
 • Arkitekt
  Witraz Arkitekter
 • Ingeniør
  EKJ samt Orbicon
 • Samlet areal
  526 m2 (Ekskl. Boldbane)
 • Afleveret
  2010

Hovedentreprise ”Tidligt udbud”—Opførelse af aktivitets- og beboerhus til Lejerbo be-byggelsen den Grønne Trekant på Vermundsgade.

Bygningen opføres med stålrammekonstruktion og betonelementer. Stueetagen indeholder værkstedsområde, depoter, café område med køkken og toi-letter.

1. sal er udkraget over den mindre stueetage og indeholder lokaler som butik, com-puterrum, samt klub, møde og aktivitetsrum. På taget er anlagt en miniboldbane på et betondæk belagt med sportsbelægning. Facader beklædes med alu-plader udskåret i mønster, facaderne føres op forbi bold-banen som afskærmning.

Mange konstruktioner og detaljer i byggeriet tilpasses i takt med opførelsen og en ekstra udfordring har været at holde en på forhånd fastlåst økonomisk ramme

Kontakt os i dag

Hvis I søger en kompetent entreprenør med stor viden inden for bæredygtigt byggeri, så kontakt os. Vi sikrer jeres projekt høj kvalitet med respekt for miljøet og med et solidt resultat – hver gang.

Har du spørgsmål eller ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud på dit projekt, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til os på 45 93 94 00 eller udfyld vores kontaktformular, så vender vi retrur.

Nyheder

Følg vores virksomhedsprofil på LinkedIn, og modtag nyheder fra os i dit feed. Vi lægger løbende artikler ud om vores mest spændende projekter og andet relevant fra vores hverdag.