Erhverv

Erhverv

Københavns Vestegns Politi – Helgeshøj Alle, Taastrup

 • Opgavetype
  Kontor - Politistation
 • Bygherre
  Bygningsstyrelsen
 • Bruger
  Københavns Vestegns Politi
 • Adresse
  Helgeshøj Alle 81, 2640 Taastrup
 • Arkitekt
  Rørbæk og Møller
 • Ingeniør
  EKJ Rådgivende Ingeniører
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  1.600 m2
 • Afleveret
  2020

Total rydning og ombygning for indretning af 1.600 m2 nye kontorer, køkkener, kantine, mødefaciliteter og celler til Københavns Vestegns Politi, som i forvejen er lejer i andre dele af ejendommen. ​Alle installationer EL, VVS og Ventilation er udskiftet. Gulve er udført med flydende PU belægning. Lofter som Dampa Lamel og panellofter.

Vægge er en kombination af gips og glasvægge, hvor glasvægge består af glas, finerede trædøre og finerede mellemstykker. Alt indfarvet i samme farve som køkkener, panelvæg-beklædning og andet inventar.

​Alt er foregået imens der har været andre brugere på etagerne over og under, så der har været krav om hensyn vedr. støv og støj. Sagen er afleveret til kontraktmæssig tid og 100 % mangelfri

Bispevej 2, København NV

 • Bygherre
  AKF A/S
 • Bruger
  AKF
 • Adresse
  Bispevej 2, 2400 København NV
 • Arkitekt
  Arkíde ApS
 • Ingeniør
  Dines Jørgensen & co. A/S
 • Bygherrerådgiver
  W-ApS
 • Entrepriseform
  Fagentreprise (Tømrer)
 • Samlet areal
  640 m2
 • Afleveret
  2018

Bispevej 2 har gennemgået en total renovering, fra synshal til storrumskontor. Vi har bygget kontorøer samt indskudt dæk. Adskillelige gipsvægge og rørkasser omkring stål. Der er lavet nye toiletter med nye lofter og forsatsvægge. Dertil nye lofter såsom sort Troldtekt og andre akustiklofter. Vi har leveret alle indvendige glasvægge og døre. Vi har bygget indgangspartiet/vindfanget med nicher til radiatorer.

Udenfor har vi bygget et skraldeskur med brandfacade ind til naboskel.

SCION DTU / Kgs. Lyngby – Hovedentreprise

 • Bygherre
  Bygningsstyrelsen
 • Bruger
  Københavns Universitet
 • Adresse
  Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg
 • Arkitekt
  Rørbæk og Møller Ingeniør Alectia
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  5.300 m2
 • Afleveret
  2016

ASON A/S fik tildelt opgaven med at opfører en tilbygning som udvidelse af bygning 381, samt ombygning af eksisterende lokaler.

Byggesagen omhandler en mindre udvidelse af bygning 381, i form af en et-etages tilbygning, der er sammenbygget med den eksisterende bygning 381 og den tværliggende bygning 375. I forbindelse hermed ombygges og renoveres de eksisterende lokaler, således at den nye indretning indeholder hhv. kontorlokaler for administrationen, nyt receptionsområde med mindre mødelokaler, samt ny indretning af Cafe- og Lounge område.

​Bygningen er opført som en stålkonstruktion med stål-tagkassetter, hvor der er placeret et langt ovenlysbånd, der skaber mulighed for dagslys ned i den nu dybere bygning. Facaderne er opført som let konstruktion og i samme design som den tilstødende bygning, således at nybyggeriet indgår som en integreret del af det samlede byggeri.

Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervshus

 • Bygherre
  Byggeri København
 • Bruger
  Københavns Kommune
 • Adresse
  Nyropsgade 7, København V
 • Arkitekt
  AI
 • Ingeniør
  AI
 • Bygherrerådgiver
  Lilholm & Partnere
 • Samlet areal
  1.980 m2
 • Afleveret
  2015

Ason A/S fik tildelt opgaven med at flytte og ombygge Københavns Borgerservice på Nyropsgade, så ny indgang blev på hjørnet af Dahlerupsgade/Nyropsgade. I de fraflyttede lokaler ud mod Åboulevarden/Nyropsgade blev der indrettet nye lokaler til Købehavns Erhvervshus.

​Opgaven bestod bl.a. i en større PCB-renovering og nedrivning af lette vægge, så der blev åbnet op til større og luftige lokaler. I Borgerservice er der etableret fleksible standere, der indeholder alle el-kabler og kabler for arbejdsstationerne, således at disse kan flyttes rundt efter de behov, der er for rummet. Dette behøves bl.a. ved kommunal- eller folketingsvalg, hvor der er behov for at omdanne rummene til større valglokaler.

Opgaven blev udbudt og gennemført som totalentreprise med en kompetent bygherrerådgiver tilknyttet. Dette var et frugtbart og succesfuldt valg, som alle parter har nydt godt af. Opgaven påbegyndtes juni 2015 og afsluttet december 2015.

Widex Allerød

 • Bygherre
  Widex A/S
 • Arkitekt
  White A/S
 • Landskabsarkitekt
  Landskabsarkitekterne Roskilde I/S
 • Ingeniør
  Mogens Balslev A/S
 • Samlet areal
  35.000 m2
 • Afleveret
  2010

Partneringaftale—Nyt domicil til høreapparatproducenten Widex.

Samlet areal 35.000 m2, fordelt på administration, produktion, renrumsproduktion og p-kælder. Projektet er sammensat af 2 cirkulære bygninger med et åbent gårdrum imel-lem. I midten af centerbygningen etab-leres en overdækket atriumgård.

Hovedbærende konstruktioner og faca-der er udført i betonelementer, trappe-rumsfacader og gangbroer som stål-konstruktioner. Facaderne fremtræder i sin helhed med vinduer og glasbeklædning.

På den ydre ringbygning er der tillige indbygget 1200 m2 solceller. Derudover opføres portnerbolig med garager, opført som en 3 længet gård

Kontakt os i dag

Hvis I søger en kompetent entreprenør med stor viden inden for bæredygtigt byggeri, så kontakt os. Vi sikrer jeres projekt høj kvalitet med respekt for miljøet og med et solidt resultat – hver gang.

Har du spørgsmål eller ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud på dit projekt, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til os på 45 93 94 00 eller udfyld vores kontaktformular, så vender vi retrur.

Nyheder

Følg vores virksomhedsprofil på LinkedIn, og modtag nyheder fra os i dit feed. Vi lægger løbende artikler ud om vores mest spændende projekter og andet relevant fra vores hverdag.