Skoler & Sport

Skoler & Sport

Byskovskolen afd. Benløse, Ringsted

 • Bygherre
  Ringsted Kommune
 • Bruger
  Byskovskolen
 • Adresse
  Præstevej 19, 4100 Ringsted
 • Arkitekt
  Alfa Ingeniører A/S
 • Ingeniør
  Alfa Ingeniører A/S
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  8.800 m2
 • Afleveret
  2020

Bygning 64 og Administration i alt 2.600 m2.

Renoveringen omfattende fjernelse og opfyldning af krybekælder under hele bygningen. Flytning af skillevægge, etablering af nye omklædningsrum og toiletter. Renovering og udskiftning af alle installationer som Vand, Varme, EL og Ventilation. Nye gulve, lofter og døre i hele bygningen

Bygning 4

Udskiftning af 6.200 m2 tag, efterisolering af taget og lægning af nyt tagpap. Udskiftning af ovenlys.

Arbejdet er udført i etaper, med fuld overdækning af arbejdsområdet. Hvert arbejdsområde er ca. 1.200 m2 og er overdækket med en selvbærende overdækning, med frit spænd på over 50 meter. I forbindelse med tagudskiftningen har skolen ugenert kunne bruge hele bygningen.

Kornmarkskolen, Skævinge

 • Bygherre
  Hillerød Kommune, Ejendomme
 • Bruger
  Kornmarkskolen ”Skævinge Skole”
 • Adresse
  Ny Harløsevej 17
 • Arkitekt
  Kornmarkskolen ”Skævinge Skole”
 • Ingeniør
  AFM Rådgivende Ingeniører A/S
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  650 m2
 • Afleveret
  2018

Tilbygning til eksisterende skole

​Kornmarkskolen består af flere bygninger, der som følge af løbende behov for kapacitetsudvidelse. Denne til- og ombygning skulle opfylde endnu et behov for udvidelse. Tilbygningen indeholder ekstra klasselokaler, nye toiletter, nyt lærerværelse og fælleslokaler.

Bygningen er opført som en let konstruktion, båret af limtræssøjler og limtræsbjælker på op til 17 meters længde. Alt samlet i forskellige vinkler, både horisontalt og vertikalt. Den nye tilbygning er forsynet med eget ventilationsanlæg. VVS og EL-installationer er tilsluttet den eksisterende bygnings anlæg.

​De eksisterende bygninger er opført som pavillonbyggeri, som er placeret på ståldragere og søjlefundamenter. Den nye bygning havde bygherre valgt at lade opføre som traditionelt funderet. Funderingsarbejdet gav en del udfordringer, da det viste sig at jordbundsforholdene langt fra var som angivet i geoteknikerrapporten. Det viste sig også at der lå en del kabler i jorden, som ikke var registreret og kortlagt.

Langelinieskolen, København N

 • Bygherre
  Byggeri København
 • Adresse
  Holsteinsgade
 • Arkitekt
  Site Arkitekter A/S
 • Ingeniør
  Site Arkitekter A/S
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  3.000 m2
 • Afleveret
  2017

Helhedsrenovering og klimasikring af skolen.

Renovering og sammenlægning af faglokaler, samt nyt auditorie og læreforberedelsesrum, samt etablering af nyt Eat område. I forbindelse med renoveringen etableres nyt ventilationsanlæg med CTS styring på hele skolen samt nye EL- installationer i faglokaler mm. Lofter er udskiftet til akustiklofter, maling af lokaler, nye indvendige fyldningsdøre og nye gulvbelægninger. Udvendig er etableret nye lyskasser, kælderskakte er forhøjet for at sikre, at der ikke kommer vand i kældre.

​En del af de eksisterende kloaksystem er omlagt, der er etableret ny legeplads med gummibelægning for boldbane samt ny asfaltbelægning. I Bygning 6 er der etableret ny elevator, for handicapadgang til gymnastiksal på 1 sal og faglokaler i kælder. Arbejdet på de over- og underliggende etager​

Nørrebro Park Skole

 • Bygherre
  Byggeri København
 • Adresse
  Jagtvej 34, 2200 København N
 • Arkitekt
  PLH arkitekter
 • Ingeniør
  Lyngkilde Rådgivende ingeniører A/S
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  7000 m2 + 1.800 m2 terræn
 • Afleveret
  2016

De gamle eksisterende egetræsdøre er blevet renoveret. De ældre vinduer i Bygning 1er skiftet til alu-partier. Alu-partier, der vender ud mod den meget befærdede Jagtvej, er med lyddæmning, således at undervisningen ikke forstyrres af trafikstøj. Øvrige vinduer i Bygning 2 er restaureret og malet.

Facadens murværk og fuger er blevet oprettet og nyt omfangsdræn er blevet etableret. I den forbindelse er alle kælders ydervægge blevet isoleret.

Egholmskolen, Vallensbæk

 • Bygherre
  Vallensbæk
 • Bygherrerådgiver
  Lilholm & Partnere
 • Adresse
  Egholmvej 17, Vallensbæk
 • Arkitekt
  Mangor & Nagel
 • Ingeniør
  Wessberg A/S
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samlet areal
  3.000 m2
 • Afleveret
  2014

Udvidelse af skolen med til- og ombygning af 3.000 m2

Udvidelse af klasseværelser med udbygning samt etablering af nye gangarealer med toiletkerner, garderober og nicher til ophold. Flere klasselokaler er indrettet med mobilvægge, så der er mulighed for sammenlægning.

Ny tilbygning med fælleslokale

Håndboldhal, Rødovre

 • Bygherre
  Rødovre Kommune
 • Totalrådgiver
  Witraz Arkitekter
 • Arkitekt
  Per Byder m.d.ark
 • Ingeniør
  Vagn Duer A/S
 • Ingeniør VVS
  Peter Smidt
 • Ingeniør EL
  Ingeniørringen
 • Entrepriseform
  Totalentreprise
 • Samlet areal
  1.470 m2
 • Afleveret
  2009

Totalentreprise—Opførelse af ny håndbold træningshal med indskudt dæk.

Hallen er 1.110 m2 samt 360 m2 omklædningsrum, klublokaler og teknikrum. Hallen er opført på pælefundamenter i beton med et selvbærende terrændæk. Hovedkonstruktioner består af limtræsbuer.

Ydervægge er træelementer fra Roust med en udvendig klimaskærm af sorte sinus-plader samt profilglasbeklædning. Taget er ligeledes træelementer med en klima-skærm af sinusplader. Indvendig er hallen beklædt med træbeton på loftet og birkefiner i to forskellige farver på væggene. Baderum mm. Er beklædt med fliser.

Kontakt os i dag

Hvis I søger en kompetent entreprenør med stor viden inden for bæredygtigt byggeri, så kontakt os. Vi sikrer jeres projekt høj kvalitet med respekt for miljøet og med et solidt resultat – hver gang.

Har du spørgsmål eller ønsker du at modtage et uforpligtende tilbud på dit projekt, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring til os på 45 93 94 00 eller udfyld vores kontaktformular, så vender vi retrur.

Nyheder

Følg vores virksomhedsprofil på LinkedIn, og modtag nyheder fra os i dit feed. Vi lægger løbende artikler ud om vores mest spændende projekter og andet relevant fra vores hverdag.